Vänsterpartiet

68,8 procent (33 av 48) av Vänsterpartiets riksdagskandidater som fick sig RFSL:s enkät tillsänd besvarade den. I riksdagen har Vänsterpartiet röstat i överensstämmelse med RFSL:s ståndpunkter i sex av de åtta omröstningar som poängsatts. (I en omröstning, den om en folkhälsolag, valde Vänsterpartiet att avstå.) Vänsterpartiet är det riksdagsparti som längst och kanske mest konsekvent har drivit hbtq-frågor. Så även under den gångna mandatperioden, under vilken några vänsterpartister, som Hans Linde och Marianne Berg, också varit särskilt aktiva genom att bl.a. lämna
in egna motioner på området. En fråga där

Vänsterpartiet dock intagit en i förhållande till RFSL motsatt ståndpunkt är den om en reglering av surrogatmödraskap. Utifrån en mer radikalfeministisk analys avfärdar Vänsterpartiet reglering i svensk lag av surrogatmödraskap och röstade även NEJ i omröstningen i riksdagen den 29 mars 2012om en utredning om frågor om surrogatmödraskap. De allra %esta vänsterpartister som svarat på RFSL:s enkät svarar också NEJ på den ställda frågan om att, under förutsättning att kvinnors rättigheter inte hotas, på ett rättssäkert sätt kunna bli förälder genom surrogatmödraskap. En vänsterpartist som besvarat RFSL:s enkät har svarat ja på alla frågor och tilldelats maxpoängen 24 poäng: Hans Linde.

Vänsterpartiet driver pålitligt hbtq-frågor, utifrån ett normkritiskt perspektiv, och har en ambitiös politik för ökad likabehandling.

  • Överensstämmelse i omröstningarna: 84%
  • Överensstämmelse i enkätsvaren: 87%
  • Total överensstämmelse: 87%