Sverigedemokraterna

30,0 procent (9 av 30) av Sverigedemokraternas riksdagskandidater som fick sig RFSL:s enkät tillsänd besvarade den. I riksdagen har Sverigedemokraterna röstat i överensstämmelse med RFSL:s ståndpunkter i en av de åtta omröstningar som poängsatts. Det är ingen överdrift att påstå att Sverigedemokraterna är riksdagens minst hbtq-vänliga parti.

I de omröstningar som poängsatts har Sverigedemokraterna röstat NEJ konsekvent alla gånger utom i omröstningen den 29 mars 2012 om en utredning om frågor om surrogatmödraskap. Sverigedemokraterna är det enda partiet i riksdagen där ingen av dess ledamöter har lämnat in något motionsyrkande i hbtq-frågor i positiv riktning. Partiet har däremot fokuserat sig på att agera främlingsfientligt, med både outtalade och mer uttalade rasistiska förtecken i riksdagen, på ett sätt RFSL betraktar som oansvarigt och kränkande.

Sverigedemokraterna är det parti i riksdagen som tveklöst står längst ifrån RFSL:s grundvärderingar om lika värde och likvärdig behandling av människor oavsett bl.a. sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, religion och etnisk härkomst. Ingen av de sverigedemokrater som besvarat RFSL:s enkät har erhållit över 10 poäng.

Sverigedemokraterna är ett rasistiskt och normerande parti som för en politik utan någon vilja till att försöka åstadkomma likabehandling.

  • Överensstämmelse i omröstningarna: 12%
  • Överensstämmelse i enkätsvaren: 18%
  • Total överensstämmelse: 15%