Piratpartiet

60 procent (12 av 20) av Piratpartiets riksdagskandidater som fick sig RFSL:s enkät tillsänd besvarade den. Piratpartiet får numera betraktas som ett närmast socialliberalt parti med starka anarkistiska inslag. Partiet har utvecklats till att skaffa sig en bredare agenda, vilken inbegriper hbtq-frågor.

Piratpartiet har också en öppet lesbisk partiledare: Anna Troberg. I enkätsvaren har Piratpartiets kandidater svarat genomgående JA på de ställda frågorna och har därmed fått en uträknad mycket hög överensstämmelse med RFSL:s åsikter. Fem piratpartister som besvarat RFSL:s enkät har svarat ja på alla frågor och tilldelats maxpoängen 24 poäng. Dessa är: Anna Troberg. Malin Karlsson, Marit Deldén, Mattias Bjärnemalm och Torbjörn Wester.

Piratpartiet har tillägnat sig en utpräglat frihetlig ideologi som inbegriper drivande av hbtq-frågor utifrån ett normkritiskt synsätt.

  • Överensstämmelse i enkätsvaren: 91%