Kristdemokraterna

53,1 procent (26 av 49) av Kristdemokraternas riksdagskandidater som fick sig RFSL:s enkät tillsänd besvarade den. I riksdagen har Kristdemokraterna röstat i överensstämmelse med RFSL:s ståndpunkter i en av de åtta omröstningar som poängsatts. Kristdemokraterna har ända sedan sitt inträde i riksdagen 1991, när partiet suttit i regeringsställning, ägnat sig åt att försöka förhindra hbtq-reformer. 1994 var det införande av registrerat partnerskap och 2009 var det införande av könsneutralt äktenskap partiet försökte blockera. Båda gångerna utan framgång. En utveckling har samtidigt skett inom Kristdemokraterna sedan 1990-talet som innebär att partiet har accepterat införda reformer på familjepolitikens område i efterhand och även antagit en politik som gör partiet försiktigt positivt till exempelvis försvarande av hbtq-personers asylrätt och ett utvidgat hetsförbud till att även inbegripa transpersoner.

Under mandatperioden antog Kristdemokraterna, efter viss intern vånda, en positiv inställning till att avskaffa tvångssteriliseringarna för personer som önskar få nytt juridiskt kön fastställt. Alla partiets riksdagsledamöter ställde sig dock slutligen inte upp på denna linje, utan fyra avstod vid omröstningen i frågan i riksdagen den 22 maj 2013. I regeringen har Kristdemokraterna samtidigt bl.a. ägnat sig åt att försöka fördröja frågan om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor.

Ingen kristdemokrat som besvarat RFSL:s enkät har svarat JA på alla frågor och tilldelats maxpoäng. De KD-kandidater som fått högst poäng är Lillemor Brandum (18 poäng) och Ann-Louise Trulsson (17,25 poäng).

Kristdemokraterna är ett värdekonservativt parti, men den mer påfallande homofobi som tidigare ibland präglade vissa av partiets ställningstaganden är numera på väg bort för att ersättas av ett bejakande av ståndpunkter om antidiskriminering och alla människors lika värde.

  • Överensstämmelse i omröstningarna: 13%
  • Överensstämmelse i enkätsvaren: 24%
  • Total överensstämmelse: 22%