Folkpartiet liberalerna

67,9 procent (44 av 56) av Folkpartiets riksdagskandidater som fick sig RFSL:s enkät tillsänd besvarade den. I riksdagen har Folkpartiet röstat i överensstämmelse med RFSL:s ståndpunkter i tre av de åtta omröstningar som poängsatts.

Folkpartiet har en lång historia av företrädare som aktivt arbetat målmedvetet för hbtq-personers rättigheter, varav Barbro Westerholm är den mest namnkunniga. Folkpartiet fungerar i regeringen sannolikt som en påtrycker mot de andra regeringspartierna i hbtq-frågor och innehar även den ministerpost, som integrationsminister, där hbtq-frågorna ingår som ansvarsområde. Erik Ullenhag är i egenskap av integrations- och hbt-minister en profilerad politiker på området och även EU-minister Birgitta Ohlsson profilerar sig aktivt i hbtq-frågor.

I riksdagen får dock Folkpartiets egna åsikter som parti ofta stå tillbaka i omröstningarna på hbtq-området på grund av att regeringspartierna har som utgångspunkt att rösta på samma sätt så långt som möjligt. Det kompenserar partiet i viss mån genom att vara tydliga med vilka åsikter det står för som parti. I frågan om avskaffande av tvångssteriliseringarna av personer som önskar byta juridiskt kön är det troligt att Folkpartiet hade en nyckelroll bland regeringspartierna för att till slut få ett beslut till stånd under mandatperioden som innebar att kravet på sterilisering utgick ur lagen om fastställande av könstillhörighet. Två folkpartister som besvarat RFSL:s enkät har svarat ja på alla frågor och tilldelats maxpoängen 24 poäng. Dessa är Robert Hannah och Jens Sundström.

Folkpartiet är en pålitlig försvarare av hbtq-personers rättigheter, men har ibland blivit mer eller mindre bakbundna av andra partier i alliansregeringen i sin vilja att föra frågorna till avgörande beslut.

 

  • Överensstämmelse i omröstningarna: 37%
  • Överensstämmelse i enkätsvaren: 71%
  • Total överensstämmelse: 66%