Feministiskt initiativ

90 procent (18 av 20) av Feministiskt initiativs riksdagskandidater som fick sig RFSL:s enkät tillsänd besvarade den. Feministiskt initiativ kan vara på väg mot ett inträde i riksdagen vid höstens val. Partiet betecknar sig, förutom som feministiskt, som antirasistiskt och normkritiskt och attraherar många hbtq-personer. I enkätsvaren har de flesta av partiets kandidater valt att svara JA på alla frågor utom den om reglering av surrogatmödraskap, där partiet har en med Vänsterpartiet likartad ståndpunkt.

Vad ett inträde för Feministiskt initiativ i riksdagen skulle innebära för hbtq-frågorna är svårt att säga på förhand annat än att det inte skulle vara negativt för frågornas behandling i riksdagen. Flera av partiets riksdagskandidater på valbar plats har också visat ett särskilt engagemang för hbtq-frågor. En kandidat från FI som besvarat RFSL:s enkät har svarat ja på alla frågor och tilldelats maxpoängen 24 poäng: Lars Gårdfeldt.

Feministiskt initiativ har en utvecklad normkritisk politik som inbegriper hbtq-frågor på ett profilerat sätt och allt talar för att partiet skulle kunna bli en engagerad röst i riksdagen för ökad likabehandling.

  • Överensstämmelse i enkätsvaren: 88%