Centerpartiet

50,9 procent (27 av 53) av Centerpartiets riksdagskandidater som fick sig RFSL:s enkät tillsänd besvarade den. I riksdagen har Centerpartiet röstat i överensstämmelse med RFSL:s ståndpunkter i tre av de åtta omröstningar som poängsatts. Precis som i fallet med Folkpartiet hämmas Centerpartiet i riksdagen i hbtq-frågor av att ingå i regeringen. Av Centerpartiets riksdagsledamöter har, under mandatperioden, Fredrick Federley varit aktiv i hbtq-frågor. I övrigt har Centerpartiet, till skillnad från tidigare mandatperioder, i riksdagen inte uppvisat någon mer anmärkningsvärt engagemang genom att exempelvis på ett konsekvent sätt lämna in motioner i frågorna.

Åsiktsmässigt ligger Centerpartiet nära Folkpartiet, som båda är liberala partier med fokus på individens frihet och misstänksamhet mot mer detaljstyrande lagregleringar. Sålunda ställer sig många centerpartister som svarat på RFSL:s enkät exempelvis positiva till reglering i svensk lag av surrogatmödraskap, men i allmänhet negativa till införande av en folkhälsolag. En centerpartist som besvarat RFSL:s enkät har svarat ja på alla frågor och tilldelats maxpoängen 24 poäng: Magnus Svensson.

Centerpartiet har ett engagemang för hbtq-personers likabehandling, men väljer ofta att fokusera sitt politiska budskap mot andra frågeområden, vilket ibland kan göra att partiet uppfattas som otydligt i sin framtoning utan att nödvändigtvis vara det i praktisk politisk handling.

  • Överensstämmelse i omröstningarna: 38%
  • Överensstämmelse i enkätsvaren: 64%
  • Total överensstämmelse: 59%