RFSL och RFSL Ungdoms program i Almedalen:

Måndag 30/6 15-16, Lila shala Rätten till asyl, hur säkrar vi den? RFSL har jobbat med att stödja asylsökande hbtq-personer i över 40 år. Många av de problem med att säkra asylrätten vi har sett har varit desamma under många år. Juristen Aino Gröndahl berättar här om vilka åtgärder som borde vidtas, och var ansvaret ligger.

Tisdag 1/7 10-11, Lila shala Skolans ansvar i hbtq-frågor Skolans insatser och ansvar för ett aktivt och engagerat arbete kring hbtq-frågor måste förtydligas. Skolan har ett lagstadgat ansvar att bedriva ett aktivt likabehandlingsarbete. I praktiken är resultaten bristfälliga och ohälsan bland unga hbtq-personer kvarstår. Vilka åtgärder finns? (Tillsammans med Sveriges skolkuratorers förening)

Tisdag 1/7 13.30-14.30, Lila shala En inkluderande politik för allas lika rätt Hur säkerställer vi att hbtq-kampen är antirasistisk? Hur jobbar vi för en hbtq-inkluderande jämställdhetspolitik? Är den antirasistiska rörelsen jämställd? Finns det motstridiga intressen i jämlikhetskamperna och hur jobbar vi på bästa sätt för allas lika rätt? Samtal med aktivister från RFSL och RFSL Ungdom, och bland andra Gunilla Edemo.

Onsdag 2/7, 13.30-14.30, Lila shala Mänskliga rättigheter för alla – med juridikens hjälp När politiker inte lyssnar, kan rättsväsendet vara en annan väg. Här berättar juristen Kerstin Burman om sitt arbete för bland annat skadestånd till tvångssteriliserade transpersoner och pratar om framgångar, motgångar och framtida planer.

Torsdag 3/7, 10-11, Lila shala Därför behöver Sverige en folkhälsolag Hälsan hos hbtq-personer som grupp är sämre än hos befolkningen i stort. Hittills har ingen myndighet axlat ansvaret. Var brister det? RFSL har gjort en översyn av alla landstings planer och policyer på folkhälsoområdet. Här presenterar vi resultatet och lanserar idén om en folkhälsolag. Med Christian Antoni Møllerop, vice förbundsordförande RFSL.

Torsdag 3/7, 12.45-13.45, OBS: Holmen H610 Partidebatt om HBTQ Tillsammans med Cinema Queer har vi bjudit in representanter från 7 av riksdagspartierna samt FI för ett samtal om hur de respektive partierna förhåller sig till hbtq-frågor i valet. Med Sissela Nordling Blanco, Hans Linde, Petter Forkstam, Soren Juvas, Fredrik Saweståhl, Christoffer Jönsson, Hanna Björklund och Emma Henriksson.

Torsdag 3/7, 15-16, OBS: Holmen H610 Hbtq och migration (arr av Cinema Queer) Svenska myndigheter har under de senaste åren fått hård kritik om hur de brister i kunskaper om hbtq-personers rättigheter som asylsökande i Sverige. Cinema Queer bjuder in till ett samtal om hur situationen ser ut idag och hur vi kan arbeta för en icke-diskriminerande och rättvis asylprocess. Med bland andra Sooz Romero, Ulrika Westerlund, Aino Gröndahl, Tine Alavi.

Fredag 4/7, 12.45-13.45, OBS: Holmen H610 Bästa och sämsta hbtq-kommunerna 2014 För första gången sedan 2006 har RFSL tagit fram en kommunundersökning där Sveriges alla kommuner rankas, här diskuterar vi resultatet. Samarrangemang med Cinema Queer.